Home   »   Oferta   »   Żywienie sportowców

Żywienie sportowców

Dieta, którą proponujemy sportowcom uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju wykonywanego wysiłku. Oferujemy spersonalizowane jadłospisy przy wysiłku siłowym, wytrzymałościowym a także wytrzymałościowo-siłowym. Nasze diety dostosowane są do wymagań sportowców – są bogato energetyczne i odżywcze. Bierzemy pod uwagę podaż mikroelementów, która znacznie przewyższa normy zalecane przez World Health Organization i Instytut Żywności i Żywienia. Dbamy, by dieta sportowca pozbawiona była substancji antyodżywczych. Spersonalizowana dieta, dostosowana do wyżej wymienionych czynników zapewni najlepszą możliwą sprawność procesów biochemicznych na poziomie komórkowym co w dalszej kolejności oddziałuje pozytywnie na formę sportową i zdrowotną.


W trakcie wysiłku istotną rolę stanowi także suplementacja, która zostanie przez nas dobrana na podstawie wyników podstawowych badań oraz rodzaju wysiłku fizycznego. Nie jesteśmy kolejnymi dietetykami wierzącymi ślepo w magiczne produkty oferowane w reklamach! Jesteśmy jednak przekonani, że przy zubożeniu witamin i minerałów pochodzących z produktów spożywczych przy zwiększonym zapotrzebowaniu odżywczym sportowca, stosowanie wybranych, sprawdzonych suplementów jest niezbędne.